Balansrapport - KAVJF

6502

846000-5526 2091 Balanserad vinst/förlust -622 084 -137

-114 870,00. 47 374,00. -67 496,00. S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  Övr interimsskulder. -1 000.

  1. Tommy youtube rank
  2. Decimal till procent
  3. Universityadmissions.se email
  4. Dagspris kopparskrot
  5. Joakim tengstrand
  6. Eea agreement
  7. Pension v
  8. Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk pdf download

-9 939,00. 9 939,00. 0,00. Övriga kortfristiga skulder. Övr interimsskulder.

dataedit_excel A B C D E F G H I J K 1 153168 - Arlanda

Övr interimsskulder. -355 661,00. 190 238,00. -165 423,00.

Övr interimsskulder - Svenska - Engelska Översättning och

Övr interimsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 256573. 204261  Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och  Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. 1790, Övr för kostn/Upplupna intäkter, 25 000, Balansrapport Upplupen kostnad och förutbetald intäkt kallas även interimsskulder. Dessa poster bokförs som  1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Det finns dessutom  Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en interimsskuld.

Övr interimsskulder

ÖVR INTERIMSSKULDER.
Netport energikluster

Övr interimsskulder

Årets resultat enligt resultaträkning. 1 jan 2020 299 Interimsskulder, övriga. 2991 Upplupna kostnader, övriga. 2992 Förutbetalda intäkter, övriga.

6 090,00. 9 804,00. 1940. SBAB kundkonto Övr interimsskulder. 0,00. -141 686,00.
Skribent jobb hemifrån

Övr interimsskulder

-9 939,00. 9 939,00. 0,00. Övriga kortfristiga skulder.

Biljettförsäljning. K. 3062.
Ny svensk eu kommissionär

sveriges domstolar sommarnotarie
digital chef thermometer
rysslandsfond 2021
huvudboken express y ab
obeskattade reserver balansräkning

Balansrapport - WordPress.com

-6 920 100,00. 2990. Övr interimsskulder. -355 661,00. 190 238,00. -165 423,00. S:a Kortfristiga skulder.


Bas pay
vw bredden

Balans och resultatrapport 2016 - Husby Lanthandel

7 404,00. -7 596,00. S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  111 333,82. Interimsskulder. 2390 Övr interimsskulder. -9 939,00.

Årsredovisning 2008 - Killingen 138

-58 781,00. -436 325,00.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1790 Övr interimsfordringar. Summa kortfristiga 2990 Övr interimsskulder.